Biz Melek Değiliz!

Kitlelerin internet üzerinde girişimci projelere destek verdiği crowdfunding (Kitlesel Fonlama Platformu) siteleri büyüyor.Buna paralel internetten fon bulan girişimlerin sayı da giderek artıyor.