crowdFON SİSTEMİNİN KULLANIM ESASLARINA İLİŞKİN KOŞULLAR

Bu koşullar crowdFON kullanıcılarının uyması gereken koşullar ile bunların hukuki sonuçlarını düzenlemektedir. Statüsüne bakılmaksızın tüm kullanıcıların bu metni okuduğu ve kabul etmiş sayılmaktadır. Bu sebeple bu metni en sonuna kadar dikkatlice okuyup, daha sonra kabul kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir. Zira bu metni elektronik ortamda kabul ederek esasında bir sözleşme imzalamış olmaktasınız. Kullanıcılar sitede gezinmek veya başka bir yolla siteden faydalanmak sureti ile de bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

1 - TANIMLAR:
SİTE :

Metin içerisinde geçecek olan site deyimi, crowdFON internet sitesini ve bu sitenin yasal haklarını elinde bulunduran özel ve tüzel kişileri ifade eder.

PROJE SAHİBİ :

Sitenin kullanım koşulları doğrultusunda, tanıtım resmi, filmi vs. hazırlayarak, site yöneticisine gönderen kişi ve kişileri ifade eder.

DESTEKÇİ :

Proje sahibi tarafından hazırlanmış olan, projelere destek olmak amacıyla nakdi yardımda bulunan veya bulunmak isteyen veya bu amaçla para gönderen kişi ya da kişileri ifade eder.

KULLANICI :

Her ne nam altında olursa olsun siteyi inceleyen veya üye olan kişi veya kişileri ifade eder.

PROJE :

Site kullanım koşulları çerçevesinde Proje Sahipleri tarafından oluşturulan her türlü interaktif materyali ifade eder.

ÖZEL ŞARTLAR: 1-) Site bir yaş engeli olmaksızın herkesin gezinmesine açıktır. Ancak sitede üye, destekçi veya proje sahibi olabilmek için bu koşulların kabul edildiği tarihte 18 yaşından gün almış olmak ve tam hak ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.
2-) Site burada yer alan kullanım koşullarını veya sitenin işleyişine ilişkin diğer kural ve prensipleri dilediği zaman dilediği biçimde değiştirebilir bu konuda ayrıca bir bildirim yapılması zorunlu değildir.
3-) Site dilediği zaman ve dilediği şekilde sitenin görünümünü, içeriğini, sağladığı hizmetleri, hizmetlere ulaşma şeklini Proje sahibi, destekçi, kullanıcılara bildirim yapmaksızın değiştirebilir. (bu değişiklikler çoğunlukla sitenin işlevselliğini artırmaya dönük geliştirmeler olacağı gibi, bazı özelliklerin işlevinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması şeklinde de olabilir)
4-) Site dilerse sadece bir kısım Proje Sahibi, destekçi ve kullanıcının siteye erişimini kısmen veya tamamen herhangi bir gerekçe bildirmeksizin engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Bu durum özellikle (ama burada belirtilen koşullar ile sınırlı olmaksızın) site prensiplerine, genel ahlaka, kamu düzenine, fikri haklara aykırılıklar, ticari kullanım sayılabilecek şekilde veya sitenin amacını aşar şekilde ekonomik fayda sağlamaya dönük teşebbüsler gibi durumlarda ortaya çıkar.
5-) Site Proje Sahipleri, Destekçiler veya kullanıcılar tarafından siteye yüklenen veya yüklenmek üzere sisteme gönderilen tüm içerikler hakkında tasarruf hakkına sahiptir. Site gerekli görmesi halinde neden bildirmeksizin ve ilgilisine ayrıca haber vermeksin siteye yüklenen içerikleri kaldırabilir, değiştirebilir, kısaltabilir.
6-) Kişilerin Site’de gezinmeleri yüklenmiş olan içerikleri izin verilen miktarda incelemeleri bir prosedüre tabi değildir. Ancak Siteye Proje Yüklemek veya Destekçi olmak için sisteme kaydolmak mecburidir. Kişiler ilgili kayıt ekranında kendilerine sunulan formları gerçeğe uygun bir şekilde doldurmak, yine kendilerine sorulan soruları kesin ve doğru olarak cevaplandırmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin üyelik başvuruları kabul edilmez, bir şekilde kabul edilmiş olsa bile bu durum fark edildiği anda (eksikleri giderinceye kadar) üyelikleri askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. İptal veya askıya alma durumunda kişilerin kazanılmış hiçbir hakkı bulunmaz, Sitenin bu kişilerin mevcut eylem ve işlemleri hakkında bir sorumluluğu bulunmaz.
7-) Sitenin madde 6 da belirtilen şekilde başvuru yapan kişilerin, üyelik başvurularını kabul etme zorunluluğu yoktur. İstenilen tüm şartlar taşınıyor olmasına rağmen site üyelik başvurunuz neden gösterilmeksizin kabul edilmeyebilir.
8-) Madde 6 da belirtildiği şekilde üyelik başvurusu yapan ve siteye içerik yükleme hakkına sahip olan Proje Sahipleri ile projelere destek olmak isteyen Destekçilere sistem tarafından üretilen şifre verilir. Sitede kayda tabi olan kullanıcılar tüm girişlerini şifreleri ile yapar ve kullanıcı hesaplarını sistemin müsaade ettiği oranda diledikleri gibi kullanırlar. Kullanıcı hesapları ve şifresi şahsa özel olup, temel güvenlik prosedürlerine aykırı olarak şifre ve kullanıcı hesaplarını 3. kişilerin kullanımına fırsat veren kişilerin sorumlulukları kendilerine aittir. Ayrıca bu durumun tespit edilmesi halinde üyelik işlemleri site tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
9-) Tüm Site kullanıcıları, destekçiler ve proje sahipleri bu madde ile belirtilen ancak bunlar ile sınırlı olamayan bir içeriği, hiçbir şekilde siteye yükleyemez, kullanamaz, 3. kişilerin istifadesine sunamaz:
a-) 3. kişilere ait marka, patent veya başkaca fikri ve sınaî ürünler ile ticari sır, telif hakkı gerektiren içerik, reklam hakkı veya başkaca bir ekonomik hakkı ihlal eden içerik,
b-) Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve gerekse yabancı ülke kanunlarına göre hazırlanması, yayınlanması, toplum istifadesine sunulması yasak veya kısıtlanmış olan her türlü içerik
c-) Kanunlar ile yasaklanmamış olsa bile bir illegal oluşumun (terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütler vs.) amaçlarına hizmet eden her türlü içerik,
d-) Kanunlar ile kısıtlanmış olsun veya olmasın 3. kişililerin özel hayatlarını ifşa eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden, kişilerin inanç ve kutsal değerlerini küçümseyen, aşağılayan, küfür veya hakaret içeren her türlü içerik,
e-) Bilgisayar sistemlerinin, donanım ve yazılımları ile telekomünikasyon sistemlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen başta virüs yazılımları olmak üzere her türlü içeriği siteye yüklemek, 3. kişilerin site üzerinden bu içeriği ulaşımını sağlayacak imkânlar oluşturmak.
f-) Sitenin çalışmasını sekteye uğratacak türde büyük yük teşkil eden içerik yüklemek,

SİTENİN ÇALIŞMA ESASLARI VE PRENSİPLERİ:
1-) crowdFON parlak fikri olan ve bu metinde yer alan koşulları sağlayan gerçek kişilerin projelerine ekonomik destek sağlamak amacı ile kurulmuş bir ticari mecradır. Site Proje Sahipleri ile Destekçilerinin oluşturduğu ekonomik hareketlilikten pay almak sureti ile ticari faaliyette bulunur.
2-) crowdFON, geniş bir yelpazede yer alan yaratıcı projelere yönelik bir platformudur. Açıkça belirlenmiş hedef ve beklentileri olan projeler içindir. crowdFON, yaratıcı alanlardaki projelere finansman sağlamak için kullanılabilir: Sanat, Dans, Tasarım, Moda, Film, Yemek, Oyun, Müzik, Fotoğraf, Yayıncılık, Teknoloji ve Tiyatro.
3-) Hayırseverlik faaliyetlerine veya belirli bir davaya finansman sağlanmasına izin verilmez. İzin verilmeyen kullanım örnekleri arasında yardım için para toplanması, kaynak toplayarak burs verilmesi veya crowdFON aracılığıyla elde edilen kaynakların bir kısmının hayırseverlik faaliyetlerine veya belirli bir davaya bağışlanması yer almaktadır.
4-) ‘‘Hayatımı finanse edin’’ türü projelere izin verilmez. Örneğin, okul harcı veya fatura ödemek, tatile çıkmak veya yeni bir fotoğraf makinesi almaya yönelik projeler kabul edilmez.
5-) Maddi teşvik değil, ödül geçerlidir. crowdFON ekonomisinin temelinde sunulan ödüller – söz konusu eserlerin örnekleri, sınırlı baskılar, eğlenceli deneyimler – yer almaktadır. Mülkiyet, maddi getiriler (örneğin hisselerin bir kısmının verilmesi) veya geri ödemeler (krediler) gibi maddi teşviklerin sunulmasına izin verilmez.
6-) Projeler %100 proje sahiplerine aittir, crowdFON siteye konulan projeler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.
7-) Projeler siteye, site yöneticisinin onayı ile yüklenir.
8-) Her projenin yayında kalma süresi 60 gündür ve bu süre tüm projeler için aynıdır.
9-) Her projenin gerçekleşebilmesi için hedeflediği destek miktarını toplaması gerekir, eğer bu miktar toplanırsa proje başarılı sayılır ve toplanan miktar, crowdFON komisyonu alındıktan sonra maksimum 14 iş günü içerisinde proje sahibinin banka hesabına gönderilir.
10-) Eğer proje, belirtilen sürede gerekli miktarı toplayamazsa proje başarısız olmuş kabul edilir ve o ana kadar toplanan tüm miktar, hiçbir kesinti yapılmaksızın, aynı miktarda destekçilere maksimum 14 iş günü içerisinde iade edilir.
11-) Her proje bir ödül vermek zorundadır; ödülsüz bir proje açılamaz.
12-) Başarılı olan projelerde, proje sahipleri vaat ettikleri ödülleri destekçilere vermekle yükümlüdür.
13-) Proje yayında iken tüm gönderilen destekler crowdFON hesabında birikir ve bu süre içerisinde gönderilen tüm miktar crowdFON sorumluluğu altındadır.
14-) Destekçilerin gönderdikleri paraların, proje sahibine ödenmesine veya duruma göre para yatıran destekçiye iade edilmesine kadar geçecek sürede, paranın ilgisi tarafından kullanılamaması sebebi ile siteden bir talepte bulunulamaz.
15-) Destekçilerin gönderdikleri paradan aracı banka ve finans kuruluşlarının yaptığı ve yapacağı işlem ücretlerinden site sorumlu değildir. Yine biriken paranın proje sahibine ödenmesinde veya destekçiye iade edilmesindeki para transferi esnasında oluşacak banka işlem ücretlerinden site sorumlu değildir. Bu işlem ücretleri gönderilecek paradan mahsup edilir.
16-) Gerek proje sahipleri ve gerekse destekçiler bir banka hesabına sahip olmak zorundadır. Site tarafından yapılacak ödemeler banka hesabına yapılır. Banka hesabının bulunmaması, değişmiş veya yanlış olması durumunda, geçerli bir banka hesabı siteye bildirilinceye kadar ödenmesi gereken para site hesabında bekletilir. Hesap eksikliği, değişikliği ve yokluğu sebebi ile ödenemeyen paralar ilişkin ilgilisi tarafından altı ay içerisinde geçerli bir hesap bildirilmediği takdirde para siteye gelir kaydedilir ve ilgili kişinin bir talep hakkı olmaz. Banka hesabına ilişkin sorunun düzeltilmesi için ilgili kişiye sistemde kayıtlı olan mail hesabından bir sefere mahsus uyarı gönderilir. Mailin her ne sebeple olursa olsun ilgilisine ulaşmaması veya ilgilisince dikkate alınmamasından dolayı sitenin sorumluluğu olmaz.
17-) Projenin site kuralları çerçevesinde başarılı kabul edilmesinden ve biriken paranın proje sahibine ödenmesinden sonra, sitenin hiçbir garantörlüğü bulunmamaktadır. Yani projenin hayat bulmaması veya destekçilerini tatmin etmemesi, proje sahibinin vaatlerini yerine getirememesinden sitenin bir sorumluluğu yoktur. Site hiçbir garantörlük üstlenmemektedir.
18-) Proje sahipleri sitede öngörülen sistemin haricinde hiçbir şekilde para talebinde bulunamaz, açıktan ödeme isteyemez. Buna rağmen sistemde öngörülen şeklin dışında yapılan ödemelerden sitenin hiçbir sorumluluğu yoktur.
19-) Proje sahiplerinin özgün olarak ortaya koydukları tüm içeriğe ilişkin fikri haklar kendilerine aittir. Site yüklenen içeriklerde fikri hak sahibi değildir. Ancak proje sahipleri, sisteme proje yüklemek ile birlikte bu hakların site tarafından da kullanılmasına muvafakat etmiştir. Şöyle ki; site yüklenen tüm içeriği dilediği gibi yayınlar, bir süreye bağlı olmaksızın sitenin herhangi bir yerinde proje tamamlansa veya başarısız olsa bile kullanabilir. Sitenin tanıtımı için yüklenen bütün içerikler kullanılabilir. İçerik sahipleri sitenin bu tarz kullanımlarından bir hak talebinde bulunamazlar.
20-) Proje sahiplerinin, proje başarılı olsun veya olmasın siteye yükledikleri her türlü materyalin aleniyet kazandığının bilincinde olarak, bu materyallerin internet üzerinden yayılabileceğini öngörmüşlerdir. Böyle bir durumda sitenin bir sorumluluğu yoktur.
21-) Site yapacağı tüm bildirimleri, elektronik ortamda yapar. Duyuruları ve uyarıları bizzat ilgili kişinin mail hesabına gönderebileceği gibi, sitenin durular kısmında da ilan edebilir. Bu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmekle (imzalamakla) bildirimleri de elektronik ortamda kabul etmiş sayılırsınız.
22-) Sözleşmenin uygulanmasından veya sitenin kullanılmasından kaynaklanan her türlü hukuki sorunun çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.